You are here

Senior Project : Viewer Tally from Visual and Depth Image

18 สิงหาคม 2011
------------------------

  1. ทำอะไร? (ขอบเขตของงาน)
  2. ทำทำไม? (ความสำคัญของปัญหา และประโยชน์)
  3. ใครทำมาบ้าง? (งานที่เกี่ยวข้อง)
  4. ทำอย่างไร? (ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer